Payroll to sposób na regularne wsparcie działań statutowych fundacji.


Program składki pracowniczej - payroll, to dobrowolne finansowe wsparcie wybranego przez pracownika celu społecznego. Payroll polega na comiesięcznym przekazywaniu zadeklarowanej kwoty w formie odpisu od wynagrodzenia. Pracownik może w każdej chwili zmienić wysokość wsparcia, a także zrezygnować z udziału w programie.

Pracodawca pragnący efektywnie zwiększyć zaangażowanie społeczne, może także zachęcić pracowników do datków np. deklarując, że będzie ze swoich środków przekazywać dodatkowo taką samą kwotę jak pracownicy (podwajając tym samym darowizny).


Co daje PAYROLL?

Oprócz niesamowitej satysfakcji i radości z pomagania, promuje też odpowiedzialność i zaangażowanie społeczne!

payroll