Wielkanocne koszyczki

  • 21-05-2024

Filc, kreatywne druciki, krepina, rolki po papierze i plastikowe pudełeczka
(w myśl zasady: nie wyrzucaj - wykorzystaj) i.... trochę wyobraźni.
12 marca na warsztatach arteterapii na oddziale onkologii w
DSK im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego robiliśmy wielkanocne koszyczki.
W jednych zamieszkały króliczki, w kolejnych kurczaczki a w jednym zamieszkał nawet i baranek.
Jak widzicie nasi podopieczni są bardzo kreatywni.

*Warsztaty odbyły się dzięki wsparciu otrzymanym od BYŚ - Profesjonalna Gospodarka Odpadami
Wielkanocne koszyczki