Wizyta w Jednostce Straży Pożarnej


We wrześniu wspólnie z małymi pacjentami onkologicznymi odwiedziliśmy Jednostkę Straży Pożarnej! Była to Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3 w Warszawie! Nasi podopieczni mogli zwiedzić wozy strażackie oraz zobaczyć centrum dowodzenia całej jednostki!


Wizyta w Jednostce Straży Pożarnej