Wieczór aukcyjny w Domu Spełnionych Marzeń


W dniu 22 lutego w Domu Spełnionych Marzeń w Zalesiu Górnym odbyła się wystawa prac dzieci połączona z aukcją, której dochód będzie przeznaczony na programy aktywizujące realizowane podczas turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych dla dzieci ze wszystkich ośrodków onkologicznych w Polsce. Na ten szczególny wieczór zaprosiliśmy mieszkańców Zalesia Górnego i Dolnego a wśród nich m.in. członków Towarzystwa Przyjaciół Zalesia Górnego oraz Grupy Śpiewaczej z "Domu Szczecińskich", a także aktorów amatorskiego teatrzyku rodziców ze szkoły podstawowej w Zalesiu Górnym pn. "Gagatki Beatki", którzy już od kilku miesięcy wystawiają w ośrodku swoje przedstawienia dla dzieci.

Celem naszego spotkania było zaprezentowane lokalnej społeczności naszych dotychczasowych działań w Domu Spełnionych Marzeń. A ponieważ warsztaty sztuki stanowią jeden z bardzo ważnych elementów terapii prowadzonej w ramach programu "Aktywizacja i wyrównywanie szans", mieliśmy więc okazję pochwalić się osiągnięciami naszych małych gości. Niemalże wszystkie ściany w Domu Spełnionych Marzeń ozdabiają dziesiątki prac dzieci, wykonywanych m.in. pod okiem Cioci Kredki, czyli Magdaleny Kobiereckiej - pełniącej jednocześnie funkcję kierownika ośrodka. Na aukcję wystawiliśmy jednak tylko 50 prac, wyróżniających się niezwykłą fantazją i kunsztem, a wykonanych z wykorzystaniem różnorodnych technik artystycznych.

W części oficjalnej Tomasz Osuch - Prezes Fundacji Spełnionych Marzeń oraz Magdalena Kobierecka - kierownik ośrodka przedstawili ideę spotkania, a Pan Leszek Zadrąg, prowadzący w ośrodku zajęcia malarskie z dziećmi, poprzez dokonanie merytorycznej i emocjonalnej oceny wystawionych prac dał sygnał do otwarcia aukcji.
Spektakularnie poprowadzona przez Pana Wojciecha Szewczykowskiego licytacja, przy zgłoszonych do licytowania ok. 20 osobach i wspomnianych już 50 wystawionych pracach, przyniosła wynik imponujący - ponad 5 tys. zł. Należy tu dodać, że atmosfera chwilami była niezmiernie gorąca, szczególnie że wartością najwyższą licytowanych prac były emocje kryjące się pod paletą barw i form oraz często ogromny wysiłek towarzyszący ich tworzeniu. Nagrodą dla nabywców najdroższych prac, była karykatura wykonana przez naszego gościa specjalnego - Pana Jacka Frankowskiego, znanego karykaturzysty, który już od roku prowadzi warsztaty karykatury w ośrodku.

Po tak wielu emocjach nasi goście zostali zaproszeni na poczęstunek specjałów kuchni wegetariańskiej, przygotowany przez restaurację "Vega" Fundacji "Pożywienie - Darem Serca". Mimo panującego za oknem mrozu, wieczór minął w niezwykle ciepłej i przyjacielskiej atmosferze.

Fundacja Spełnionych Marzeń składa gorące podziękowania:
przybyłym Gościom - za szczodre serca
Panu Wojciechowi Szewczykowskiemu - za bezpłatne poprowadzenie licytacji
Fundacji "Pożywienie - Darem Serca" - za bezpłatne przygotowanie poczęstunku


Wieczór aukcyjny w Domu Spełnionych Marzeń