Sympozjum "Kompleksowa terapia przeciwnowotworowa - wspólne działanie, jeden cel"


Po raz dziewiąty Klinika Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka zorganizowała trzydniowe sympozjum, którego tematem była "Kompleksowa terapia przeciwnowotworowa - wspólne działanie, jeden cel". Miejscem spotkania był Jadwisin pod Warszawą.

Do udziału w konferencji organizatorzy zaprosili specjalistów, którzy współdziałają w leczeniu onkologicznym, a wiec: onkologów, hematologów, pediatrów, chirurgów, ortopedów, radiologów, rehabilitantów, psychologów klinicznych, kadrę pielęgniarską. Coroczne spotkania przedstawicieli tych wszystkich dziedzin nauki ma na celu wskazanie możliwości i znaczenia współdziałania całego środowiska medycznego i społecznego w walce z chorobą nowotworową wieku dziecięcego i młodzieńczego.
W tym roku szczególny nacisk został położony na aspekt psychologiczny, psychospołeczny oraz etyczny związany z rozpoznaniem i leczeniem choroby nowotworowej.

Fundację reprezentowali Tomasz Osuch - prezes Fundacji oraz Małgorzata Ruszkowska - koordynator programów prowadzonych na oddziałach onkologicznych będących pod opieką Fundacji Spełnionych Marzeń. Tomasz Osuch prowadził sesję "Psychologia w onkologii wieku rozwojowego", podczas której Fundacja Spełnionych Marzeń mogła podzielić się swoimi osiągnięciami, jak również doświadczeniami z zakresu wsparcia psychologicznego małych pacjentów oddziałów onkologicznych.

Fundacja Spełnionych Marzeń już po raz trzeci została zaproszona do udziału w sympozjum. Cieszymy się, że nasza praca została zauważona i jest pozytywnie oceniana, jak również to, że możemy dzielić się naszymi dotychczasowymi doświadczeniami.