Super Aladyn dla Polskiego Radia


Fundacja Spełnionych Marzeń miała niedawno zaszczyt uhonorować Polskie Radio S.A. statuetką Super Aladyna 2005 za szczególne zasługi wobec fundacji. Polskie Radio wielokrotnie udowodniło, że bliska jest mu idea naszej Fundacji, organizując akcje antenowe, z których dochód przeznaczyło na wsparcie naszych działań na rzecz dzieci z chorobą nowotworową. Dzięki ofiarowanym środkom zdołaliśmy zrealizować wiele z naszych zamierzeń, a tym samym wywołać uśmiech na twarzach naszych małych podopiecznych.
Uroczystość wręczenia statuetki odbyła się 27. października 2005 r. w Szpitalu Dziecięcym przy ul. Litewskiej w Warszawie. Statuetkę odebrała Pani Beata Jaworska, Członek Zarządu Polskiego Radia S.A., a wręczyła ją nasza podopieczna, Ola Łubian, która niedawno pomyślnie zakończyła leczenie. Pani Prezes stwierdziła, że najwspanialszą nagrodą za wsparcie jest widok szczęśliwych dzieci, takich jak Ola. Nasza przemiła asystentka wręczyła również specjalne podziękowania dla Polskiego Radia - piękną pracę plastyczną wykonaną przez dzieci z oddziału onkologii na Litewskiej.Na imprezę zaprosiliśmy również przedstawicieli firm, które wsparły akcję antenową Polskiego Radia. W dowód wdzięczności za okazaną pomoc państwo Małgorzata i Tomasz Osuchowie wręczyli wszystkim dyplomy z podziękowaniami oraz pamiątkowe odznaki Fundacji Spełnionych Marzeń. Nasze spotkanie było również okazją do przedstawienia wszystkim obecnym dokonań fundacji, jej aktualnych działań oraz stojących przed nią wyzwań.


Fundacja Spełnionych Marzeń pragnie jeszcze raz złożyć wyrazy wdzięczności dla Polskiego Radia S.A. za ogromne wsparcie i serce okazane chorym dzieciom.