Zakup endoskopu dla IMiD


Z przyjemnością informujemy, że Fundacja Spełnionych Marzeń przekazała Klinice Chirurgii Onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka rewelacyjne urządzenie o nazwie endoskop. Zakup tego sprzętu umożliwia wykonanie nieinwazyjną techniką zabiegów związanych z usuwaniem przerzutów do płuc. Zabieg wykonany tym cudownym urządzeniem skraca okres pooperacyjny i umożliwia szybsze włączenie leczenia przeciwnowotworowego - istotnego dla życia pacjenta.

Urządzenie zakupione zostało przy wsparciu Fundacji PGE.Klinika Chirurgii Onkologicznej dzieci i młodzieży jest ośrodkiem koordynującym leczenie kompleksowe nowotworów kości u dzieci i młodzieży na terenie Polski . Leczone są tutaj dzieci i młodzież z całego kraju. Od lat 80 ubiegłego stulecia wykonywane są zabiegi oszczędzające kończynę z zastosowaniem endoprotez onkologicznych. Umożliwia to zachowanie kończyny i jej funkcji , a dla pacjenta powrót po tak ciężkiej chorobie do normalnego życia. Rocznie w Klinice wykonywanych jest około 50 zabiegów klinowej resekcji zmian przerzutowych, lobectomii oraz pulmonektomii.