XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Chirurgia onkologiczna wieku rozwojowego"


W dniach 13-14 listopada br. w Hotelu Gromada w Warszawie odbyła się XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - „Chirurgia onkologiczna wieku rozwojowego”. Konferencja zorganizowana została przez Klinikę Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka przy współudziale Fundacji Spełnionych Marzeń.

Tegoroczna konferencja miała charakter warsztatowy, polegający na prezentacji istotnych zagadnień związanych z onkologią wieku rozwojowego. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość wyrażenia swojego poglądu na poszczególne tematy podczas dyskusji moderowanych przez autorów prezentacji. Warsztaty obejmowały szerokie spektrum zagadnień z zakresu wszystkich specjalności medycznych współpracujących w onkologii wieku rozwojowego, jak również psychologów klinicznych, rehabilitantów i kadry pielęgniarskiej.

Fundacja Spełnionych Marzeń od 11 lat prowadzi swoje działania statutowe na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi przy KCHO w Instytucie Matki i Dziecka. Działalność ta zaowocowała również czynnym udziałem Fundacji w organizację i przebieg już piątej konferencji.

Od 16 lat konferencje organizowane przez KCHO IMiD stanowią ważne miejsce w kalendarzu ogólnopolskich wydarzeń naukowych, ciesząc się uznaniem i popularnością wśród najznamienitszych autorytetów środowiska medycznego w dziedzinie leczenia chorób nowotworowych. Dlatego też czujemy się niezmiernie zaszczyceni, że możemy być nie tylko jej współorganizatorem, ale i współgospodarzem, dbać o jakość jej przebiegu, a także bezpośrednio uczestniczyć w sesjach plenarnych, prezentując swoje dotychczasowe działania i osiągnięcia.


XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Chirurgia onkologiczna wieku rozwojowego"