XV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Chirurgia onkologiczna wieku rozwojowego"


W dniach 12-13.12.2013r. w Centrum Konferencyjnym w Serocku odbyła się XV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pn. "Chirurgia onkologiczna wieku rozwojowego". Tegoroczna konferencja została poświęcona pamięci Pana Profesora Wojciecha Woźniaka, wspaniałego Człowieka i lekarza, wieloletniego Kierownika Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży IMiD w Warszawie. Konferencja zorganizowana została przez Klinikę Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży (KCHO) Instytutu Matki i Dziecka (IMiD) i Fundację Spełnionych Marzeń.

Fundacja Spełnionych Marzeń już od 10 lat prowadzi swoje działania statutowe na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi przy KCHO. Ta działalność zaowocowała również czynnym udziałem Fundacji w organizację i przebieg już czwartej konferencji. (Zobacz program naukowy, uczestników i tematy referatów ). Partnerami konferencji byli: Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o. o., Med and More Innovations sp. z o.o., Implantcast, Medac, Eusa Pharma i Baudziedzic Sp. z o.o..

Od 15 lat konferencje organizowane przez KCHO IMiD stanowią ważne miejsce w kalendarzu ogólnopolskich wydarzeń naukowych, ciesząc się uznaniem i popularnością wśród najznamienitszych autorytetów środowiska medycznego w dziedzinie leczenia chorób nowotworowych. Dlatego też czujemy się niezmiernie zaszczyceni, że możemy być nie tylko jej współorganizatorem, ale i współgospodarzem, dbać o jakość jej przebiegu, a także bezpośrednio uczestniczyć w sesjach plenarnych, prezentując swoje dotychczasowe działania i osiągnięcia.

Komitet organizacyjny:

  • dr Magdalena Rychłowska-Pruszyńska (KCHO IMiD) - Przewodnicząca
  • Dr Andrzej Szafrański (KCHO IMiD)
  • Tomasz Osuch - Prezes Fundacji Spełnionych Marzeń
  • mgr Donata Fraś - Sekretarz (KCHO IMiD)
Komitet naukowy: 
Prof. dr hab. med. Walentyna Balwierz
Prof. dr hab. med. Alicja Chybicka
Prof. dr hab. med. Wojciech Dębek
Prof. dr hab. med. Piotr Kaliciński
Prof. dr hab. med. Jerzy Kowalczyk
Prof. dr hab. med. Andrzej Kukwa
Prof. dr hab. med. Wojciech Marczyński
Prof. dr hab. med. Tomasz Mazurkiewicz
Prof. dr hab. med. Danuta Perek
Prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski
Prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki 

Podczas tegorocznej konferencji odbyły się następujące sesje naukowe:
Inauguracja – Wspomnienie o Profesorze Wojciechu Woźniaku
Sesja nr 1 - Postępy leczenia nowotworów u dzieci
Sesja nr 2 - Nowotwory kości i tkanek miękkich – strategia leczenia 
Sesja nr 3 – Leczenie chirurgiczne w guzach litych – trudne decyzje
Sesja nr 4 – Leczenie chirurgiczne w guzach i zmianach guzowatych wieku dziecięcego 
Sesja nr 5 – Ocena jakości życia pacjentów po leczeniu przeciwnowotworowym – PROWADZĄCY: Tomasz Osuch – prezes FSM, Samardakiewicz Marzena – psycholog, dr Andrzej Szafrański, prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki.


XV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Chirurgia onkologiczna wieku rozwojowego"