Pokaz Mody "DZIECI-DZIECIOM"
      W dniu 30 października w Domu Dochodowym na Placu Trzech Krzyży w Warszawie odbył się pokaz mody pod hasłem "DZIECI-DZIECIOM", dedykowany pacjentom dziecięcych oddziałów onkologicznych ze wszystkich ośrodków w Polsce. Organizatorami pokazu była Fundacja Spełnionych Marzeń przy współpracy Biura Miss Polonia oraz firmy Mattel Poland, a jego głównym sponsorem był POLBANK. Pokaz objęła patronatem Pani Marzenna Szustkowska, która przekazała w użytkowanie naszej Fundacji dom w Zalesiu Górnym, dzięki czemu udało nam się stworzyć ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy dla dzieci onkologicznych pod nazwą "Dom Spełnionych Marzeń".

Od lewej: Anna Korcz, Ilona Felicjańska, Inga Sosna, Małgorzata Foremniak, Patrycja Markowska, Agnieszka Martyna
      Na wybiegu modę znanych polskich projektantów: Gosi Baczyńskiej, Dawida Wolińskiego oraz Macieja Zienia - prezentowały: Małgorzata Foremniak (członek Rady Fundacji), Patrycja Markowska, Anna Korcz, modelki: Ilona Felicjańska, Inga Sosna i Agnieszka Martyna, a także finalistki konkursów Miss Polonia, mi.n. Miss Polonia 2005 - Katarzyna Borowicz i obecnie nam panująca Miss Polonia 2006 - Marzena Cieślik.

Podopieczne Fundacji na wybiegu
      Paniom na wybiegu towarzyszyły byłe pacjentki dziecięcych oddziałów onkologii w Warszawie, które wystąpiły w kreacjach z kolekcji "5.10.15" oraz "PIMM". Nasze małe podopieczne, chciały w ten sposób wesprzeć swoich walczących z chorobą rówieśników. Każda z nich ma za sobą długie miesiące a czasami lata chemioterapii. Dziś są zdrowe i większość z nich prowadzi już normalne życie wśród rodziny i przyjaciół. Ich obecność na pokazie miała również za zadanie nieść dzieciom, które dopiero zaczynają leczenie, wiarę w zwycięstwo z chorobą nowotworową. Ich występ dostarczył licznie zgromadzonym gościom wiele wzruszenia, a dla nich samych był wielkim przeżyciem, gdyż jak wiemy prawie każda mała dziewczynka marzy o tym by zostać prawdziwą modelką.

      Imprezę poprowadził Andrzej Nejman, który już trzeci rok wspiera naszą Fundację, a od roku jest członkiem Rady Fundacji. Wspierała go Pani Marzenna Szustkowska. Natomiast Patrycja Markowska wraz z zespołem uświetniła ten niezwykły wieczór nastrojowym koncertem.

Szymon Majewski prowadzi licytację rękawicy Tomasza Adamka
      W finale imprezy odbyła się, brawurowo poprowadzona przez Szymona Majewskiego, aukcja kolekcjonerskich okazów lalek Barbie, ubranych w stroje czołowych światowych kreatorów mody, przekazanych przez firmę Mattel Poland. Pod młotek poszły również rękawice bokserskie Tomasza Adamka - Mistrza Świata WBC.

      Celem pokazu mody "DZIECI-DZIECIOM" było niesienie nadziei i wiary w zwycięstwo nad chorobą nowotworową, jak również zebranie środków finansowych na pokrycie kosztów turnusów w ośrodku Fundacji Spełnionych Marzeń pn. "Dom Spełnionych Marzeń". Ośrodek powstał z myślą o dzieciach ze wszystkich oddziałów onkologicznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem jej najbiedniejszych regionów. Podczas bezpłatnych tygodniowych turnusów, realizowane są tam programy aktywizujące, m.in.: warsztaty plastyczne, teatralne, taneczne oraz wiele zajęć plenerowych, jak wycieczki rowerowe, jazda konna czy dogoterapia.

Wręczenie czeku od Mattel Children's Foundation
      Oprócz środków finansowych pozyskanych z aukcji oraz ze sprzedaży biletów cegiełek, Fundacja otrzymała od MATTEL CHILDREN FOUNDATION czek na 25 000 $. Już po raz drugi Fundacja pozyskała dotacje na swój sztandarowy programu pn. "Aktywizacja i wyrównywanie szans", który realizowany jest na dwóch warszawskich oddziałach onkologicznych: w Instytucie Matki i Dziecka i w Szpitalu Dziecięcym przy ul. Marszałkowskiej. Program ma na celu nabywanie, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności zwiększających szansę lepszego funkcjonowania psychospołecznego w trakcie leczenia szpitalnego i w swoim środowisku, po powrocie do domu. W ramach programu pacjenci mają możliwość brania udziału w takich zajęciach jak: nauka języków obcych, informatyka, plastyka, warsztaty wielokulturowe oraz muzyczne.Ilona Felicjańska i Anna Korcz na wybiegu
Anna Korcz
w kreacji Macieja ZieniaIlona Felicjańska w kreacji Macieja Zienia
Małgorzata Foremniak
w kreacji Dawida Wolińskiego


Karolinka Sygit z Anią Chudowską,która prowadzi
zajęcia plastyczne z podopiecznymi Fundacji
Kasia Długołęcka w towarzystwie Magdaleny
Kobiereckiej - kierowniczki ośrodka Fundacji


Prowadzący Marzenna Szustkowska i
Andrzej Nejman
Założyciele Fundacji Spełnionych Marzeń
Małgorzata i Tomasz OsuchowieKoncert Patrycji Markowskiej
Koncert Patrycji Markowskiej


Od lewej: Maciej Zień, Gosia Baczyńska,
Dawid Woliński
Patrycja Markowska
w kreacji Gosi Baczyńskiej


Panie z Biura Miss Polonia Panie z Biura Miss Polonia
w kreacjach Dawida Wolińskiego


Tomasz Adamek przekazuje
rękawicę bokserką na licytację
Występ Wiktorii Katajew


Szymon Majewski z Tomaszem Osuchem Wolontariuszki Fundacji prasują
kreacje dla dziewczynek


Małgorzata i Tomasz Osuchowie opowiadają o programie "Aktywizacja i Wyrównywanie Szans"


      Fundacja Spełnionych Marzeń składa gorące podziękowania wszystkim osobom, które zaangażowały swój czas, jak również środki finansowe, przyczyniając się tym samym do wspólnej akcji niesienia pomocy tym najbardziej potrzebującym - dzieciom.


Serdeczne podziękowania składamy:


Dla BIURA MISS POLONIA - za współorganizację pokazu

Firmie MATTEL POLAND - za współorganizację pokazu

PANI MARZENNIE SZUSTKOWSKIEJ - za pomoc w organizacji pokazu

Firmie POLBANK EFG - za wsparcie finansowe pokazu

GOSI BACZYŃSKIEJ, DAWIDOWI WOLIŃSKIEMU i MACIEJOWI ZIENIOWI - za udostępnienie kreacji

Firmom "5.10.15" oraz PIMM - za udostępnienie strojów dziecięcych dla naszych małych modelek

Firmie BARTEK - za przekazanie butów dla dziewczynek

SHOE BE DO - za wypożyczenie butów do pokazu

LOREAL - za wykonanie makijażu dla modelek

Fryzjerom z salonów GD STUDIO pod kierownictwem Danuty Gonery - za czesanie i stylizowanie modelek

Artystkom: MAŁGORZACIE FOREMNIAK, ANNIE KORCZ, PATRYCJI MARKOWSKIEJ - za udział w pokazie

Modelkom: ILONIE FELICJAŃSKIEJ, AGNIESZCE MARTYNIE, INDZE SOŚNIE - za udział w pokazie

FINALISTKOM I UCZESTNICZKOM KONKURSÓW MISS POLONIA - za udział w pokazie

DZIEWCZYNKOM I ICH RODZICOM - za poświęcenie czasu i energii na udział w pokazieSPECJALNE PODZIĘKOWANIA DLA ANDRZEJA NEJMANA - za prowadzenie imprezyWydarzenia Strona główna