Nadanie Orderu Św. Stanisława Tomaszowi Osuchowi


W dniu 11 maja 2014 w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie odbyła się uroczystość nadania Orderu Świętego Stanisława Tomaszowi Osuchowi – prezesowi Fundacji Spełnionych Marzeń oraz ks. Pawłowi Rycykowi – kapelanowi fundacji. Oficjalna ceremonia odbyła się po uroczystej mszy celebrowanej przez Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego.

Order Świętego Stanisława Biskupa Męczennika to historyczny polski order ustanowiony 7 maja 1765 r. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Odznaczenie było nadawane w: Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Księstwie Warszawskim, Królestwie Polskim. Nadawany był corocznie podczas majowych uroczystości ku czci św. Stanisława Biskupa w dniu 8 maja, w kościele Św. Krzyża w Warszawie. Po 1918 r. order nie został restytuowany przez władze II Rzeczypospolitej. Za jego kontynuatora uważany jest Order Odrodzenia Polski.


Od 1997 order nadawany jest przez Wielką Narodową Kapitułę Orderu Świętego Stanisława w Polsce z ramienia Stowarzyszenia Dam i Kawalerów Orderu Świętego Stanisława. Order Świętego Stanisława jest zorganizowaną społecznością Dam i Kawalerów, zjednoczonych patronatem Św. Stanisława BM w służbie Ojczyźnie oraz ludziom potrzebującym pomocy i wsparcia. W tym roku Order powrócił do Kościoła Świętego Krzyża.

 


Nadanie Orderu Św. Stanisława Tomaszowi Osuchowi - Prezesowi Fundacji