english
ENGLISH
O Fundacji

"Trzeba istnieć dla drugiego człowieka,
aby móc istnieć dla samego siebie"

(L.Lavelle)

Fundacja Spełnionych Marzeń powstała w sierpniu 2002 r. z inicjatywy Małgorzaty i Tomasza Osuchów. Potrzeba niesienia pomocy zrodziła się z osobistych przeżyć Państwa Osuchów, którzy stracili 11-letniego synka po długiej walce z chorobą nowotworową. To właśnie ten dramat stał się przyczyną ogromnej potrzeby niesienia pomocy i radości dzieciom ciężko chorym na schorzenia nowotworowe.

Choroba nowotworowa pojawia się niespodziewanie, burząc dotychczasowy spokój w życiu dzieci i ich rodziców. Ich życie wówczas zostaje całkowicie podporządkowane chorobie i bezwzględnej z nią walce. Leczenie schorzeń nowotworowych jest długotrwałe, wyczerpujące organizm, przynoszące ból i cierpienie oraz tęsknotę za normalnym życiem... życiem, jakie powinny mieć wszystkie dzieci - pełnym uśmiechu i beztroskich zabaw. To właśnie dla nich jesteśmy każdego dnia dając im uśmiech i radość, a rodzicom wiarę i siłę do walki.


"Fundacja Spełnionych Marzeń" - Małgorzaty i Tomasza Osuchów opiekuje się dziećmi z chorobami nowotworowymi leczącymi się w pięciu specjalistycznych ośrodkach Polsce:

 • Oddział Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.
 • Oddział Onkologii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie.
 • Oddział Onkologii, Hematologii i Transplantologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego im. Profesora Antoniego Gębali w Lublinie
 • Oddział Onkologii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach.
 • Oddział hematologiczno-onkologiczny Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. prof. dr St. Popowskiego w Olsztynie.

Pomoc i wsparcie oferują również dwa warszawskie ośrodki Fundacji Spełnionych Marzeń:

DOM RODZICA - Całodobowy ośrodek wsparcia psychologiczno-socjalnego dla dzieci dotkniętych chorobą nowotworową i ich rodzin

Działalność ośrodka dedykowana jest wszystkim warszawskim dziecięcym ośrodkom onkologicznym, w których leczą się dzieci z całej Polski. W ośrodku do dyspozycji gości przygotowaliśmy 28 miejsc noclegowych. (więcej o Domu Rodzica …)


CENTRUM REHABILITACJI SPOŁECZNEJ

Centrum Rehabilitacji Społecznej Fundacji Spełnionych Marzeń to pierwszy w Polsce ośrodek z szerokim wachlarzem zajęć, ukierunkowany na potrzeby osób chorych onkologicznie, dedykowany zarówno dzieciom jak i dorosłym. Ośrodek jest szczególnym miejscem, gdzie chorzy w trakcie lub po zakończonym leczeniu, uczestniczą w turnusach rehabilitacji ruchowej oraz w psychoonkologicznych terapiach grupowych. (więcej o Centrum Rehabilitacji Społecznej …)
Głównym celem "Fundacji Spełnionych Marzeń" jest prowadzenie wielokierunkowych działań mających za zadanie łagodzenie psychicznych i psychologicznych skutków leczenia onkologicznego u dzieci i ich rodzin. Fundamentalną zasadą naszego działania jest otoczenie opieką chorych dzieci i ich rodzin od momentu zdiagnozowania choroby poprzez cały proces leczenia, dając im siłę do walki i wiarę w pokonanie choroby.

Dodatkowo, poprzez ogólnopolskie cykliczne projekty, Fundacja dedykuje swoją pomoc i wsparcie dzieciom i młodzieży ze wszystkich ośrodków onkologicznych w Polsce.


Główne działania i projekty realizowane na rzecz naszych podopiecznych i ich rodzin:


 • Wolontariat - przełamywanie poczucia izolacji i bezradności chorych dzieci poprzez bezpośredni kontakt (rozmowy, gry, zabawy i zajęcia aktywizujące) z wyselekcjonowanym zespołem ludzi z profesjonalnym przygotowaniem do pracy z dziećmi, wspierającym działania Fundacji na różnych płaszczyznach jej działania.
 • Pomoc i wsparcie dla rodziców - wsparcie psychiczne i pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów, udostępnianie rodzicom konta Fundacji z przeznaczeniem na zbiórki środków finansowych na rehabilitację i zakup protez dla dzieci.
 • Program "Aktywizacja i wyrównywanie szans" - zajęcia z jęz. angielskiego, informatyki, warsztaty wielokulturowe, plastyczne, koncerty i warsztaty muzyczne, spektakle teatralne, warsztaty iluzjonistyczne.
 • Organizowanie cyklicznych dwudniowych wycieczek dla pacjentów i ich rodzin.
 • Przyjęcia okolicznościowe, m.in. Boże Narodzenie, Dzień Dziecka.
 • Spotkania ze znanymi i lubianymi artystami
 • Zakup wyposażenia socjalnego, leków, sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego, remonty oddziałów.Ogólnopolskie projekty realizowane na rzecz pacjentów ze wszystkich ośrodków onkologicznych w Polsce:


 • Międzynarodowe Igrzyska Sportowe - "ONKO-OLIMPIADA" dla dzieci i młodzieży z chorobą nowotworową.
 • Ogólnopolski Zjazd Dzieci i Młodzieży z chorobą nowotworową pn. "BENEFIS MARZEŃ".
 • "WAKACJE Z MARZENIAMI" - letnie obozy dla dzieci i młodzieży z chorobą nowotworową.
 • Pokazy Mody pn. "DZIECI-DZIECIOM" z udziałem podopiecznych i Gwiazd.
 • "Wiosenna Harley'ada Marzeń" - happening z udziałem pacjentów i członków Klubu Motocyklowym Harley-Davidson - "Warsaw Chapter Poland".

Zarząd Fundacji

 • Tomasz Osuch - prezes
 • Małgorzata Osuch - honorowy wiceprezes

Rada Fundacji

 • Iwo Bulski - Przewodniczący Rady
 • prof. dr hab. med. Roma Rokicka-Milewska
 • dr Anna Raciborska
 • Małgorzata Foremniak
 • dr n. med. Agnieszka Wypych
 • Patrycja Markowska
 • Jacek Kołodziejak
 • Maciej Belski
 • Andrzej Nejman
 • Jacek Wszoła
 • Szymon Majewski

Członkowie Honorowi Rady

 • Anna Przybylska
 • Małgorzata Nejman
 • Agnieszka Wierzbicka
 • Dorota Swynynka
 • Aleksandra Wojciechowska
 • Kamil Durczok

Komisja Rewizyjna Fundacji

 • Małgorzata Nejman - przewodnicząca
 • Barbara Zduńczyk - wiceprzewodnicząca
 • Agnieszka Wierzbicka - sekretarz

Statut Fundacji Spełnionych Marzeń

 • Statut Fundacji PDF
 • Sprawozdania finasowe i merytoryczne Fundacji