Firma MATTEL
PARTNER PROGRAMOWY Fundacji Spełnionych Marzeń
/od 2005 roku/

WSPÓLNE OBSZARY PROGRAMOWE

 • Finansowanie od września 2005 r. przez Mattel Children's Foundation programu realizowanego przez Fundację Spełnionych Marzeń pn. "Aktywizacja i wyrównywanie szans" (opis programu poniżej).
 • Bezpłatne przekazywanie zabawek na rzecz podopiecznych Fundacji Spełnionych Marzeń.
 • Współpraca przy organizacji imprez: festyny, pokazy mody, akcje promocyjne.

Program "Aktywizacja i wyrównywania szans"

Program "Aktywizacja i wyrównywania szans" został przygotowany przez Fundację Spełnionych Marzeń. Program realizowany jest od września 2005 r. w następujących placówkach:

 • Oddział Onkologii i Hematologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego w Warszawie
  /od września 2005 r./ - dzieci i młodzież w trakcie leczenia z całej Polski
 • Oddział Chirurgii Onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
  /od września 2005 r./ - dzieci i młodzież w trakcie leczenia z woj. mazowieckiego i ościennych
 • Oddział Radiologii Dziecięcej przy ul. Wawelskiej w Warszawie
  /od stycznia 2007 r. do lipca 2007 r./ - dzieci i młodzież w trakcie radioterapii z całej Polski
 • Ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy Fundacji pn. "Dom Spełnionych Marzeń"
  /od stycznia 2006 r. do września 2008 r./ - dzieci i młodzież po lub w trakcie leczenia podtrzymującego z całej Polski.

CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Dzieci i młodzież w wyniku chorób nowotworowych poddawane są długotrwałemu leczeniu szpitalnemu i rekonwalescencji. Choroba pozostawia często trwały ubytek na zdrowiu uniemożliwiający aktywne funkcjonowanie w szkole, w grupie rówieśniczej, a tym samym mali pacjenci mają ograniczony dostęp do wiedzy i doświadczeń.

Celem programu jest aktywizacja i wyrównywanie szans dzieci i młodzieży chorych na choroby nowotworowe poprzez prowadzenie działań, które mają na celu nabywanie, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności zwiększających szansę lepszego funkcjonowania psychospołecznego w trakcie leczenia szpitalnego i w swoim środowisku, po powrocie do zdrowia.

Ideą przyświecającą powstaniu programu było wpłynięcie na realną poprawę jakości życia dzieci oraz umożliwienie im odkrycia talentów i ich kształtowania oraz zdobycia nowych doświadczeń. Założeniem programu jest stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości rozwoju w sposób ciągły, kompleksowy i twórczy.

Ciągłość i kompleksowość projektu przejawiają się poprzez jego nieograniczony czas trwania i odpowiadanie zarówno na bieżące jak i na nowe potrzeby uczestników.

Zajęcia prowadzone są w salach szpitalnych, przy łóżkach pacjentów - jest to konieczność wynikająca ze stanu zdrowia dzieci oraz (od stycznia 2006 r. do września 2008 r.) w Domu Spełnionych Marzeń - dla dzieci po przebytej chorobie nowotworowej lub podczas leczenia podtrzymującego.

Kadra prowadząca zajęcia jest wyselekcjonowana w oparciu o dwa podstawowe kryteria: (1) wiedza merytoryczna z wymaganego zakresu, (2) umiejętność nawiązania kontaktu z dziećmi i pracy z nimi.

Na każdym oddziale zajęcia prowadzone są przez specjalistów, w każdej z dziedzin projektu, by zagwarantować efektywność oraz dostosować zagadnienia do wieku i potrzeb uczestników. Rodzaj warsztatów i zajęć dopasowywany jest do potrzeb i możliwości ich realizacji w danym ośrodku, będącym w obszarze działania Fundacji.

 • Zajęcia językowe - prowadzone są przez lingwistów posiadających również umiejętności pedagogiczne.

  - jęz. angielski - język wiodący na wszystkich poziomach zaawansowania
  - jęz. niemiecki - wg zgłaszanych potrzeb
  - jęz. francuski - wg zgłaszanych potrzeb

  Zajęcia językowe mają na celu podwyższenie poziomu zaawansowania wiedzy, dorównanie do poziomu nauki w szkole, uzupełnianie zaległości oraz przygotowywanie do matury.
 • Zajęcia informatyczne - prowadzone są przez studentów informatyki lub osoby z wykształceniem informatycznym, posiadających również umiejętności pedagogiczne.
  Dzieci i młodzież mają możliwość poznania zasad obsługi komputera oraz oprogramowania na wszystkich poziomach zaawansowania, w szczególności programów graficznych i użytkowych. Dla osób na wyższym poziomie zaawansowania proponowane są zajęcia podwyższające i rozwijające posiadane już umiejętności, np. budowanie własnych stron i tworzenie programów.
  W sytuacji dzieci i młodzieży, która w wyniku choroby nowotworowej, przeszła zabieg amputacji, umiejętność pracy z komputerem zwiększa ich przyszłą wartość na rynku pracy.
 • Zajęcia plastyczne i warsztaty sztuki - prowadzone są przez plastyków m.in. studentów Akademii Sztuk Pięknych, absolwentów liceów plastycznych i wolontariuszy amatorów posiadających zdolności artystyczne oraz umiejętności pedagogiczne. Założeniem zajęć jest możliwość zaprezentowania dzieciom i młodzieży technik plastycznych, rozwój kreatywnego i abstrakcyjnego myślenia.
  W sytuacji młodzieży i dzieci, które w wyniku powikłań powstałych podczas leczenia /np. wylewy/ mają ograniczoną zdolność ruchową, zajęcia plastyczne wspomagają proces rehabilitacji.
 • Warsztaty muzyczne - zajęcia prowadzone są wielofazowo stanowiąc połączenie teorii z praktyką. Podczas warsztatów muzycznych zapoznajemy dzieci i młodzież z muzyką klasyczną na przestrzeni wieków oraz z muzyką współczesną w różnych brzmieniach np. blues. Rolą warsztatów jest uwrażliwienie na różne brzmienia muzyki, na jej nieustające piękno, pomimo upływającego czasu i powstawaniu nowocześniejszych stylów muzycznych. Bezpośredni kontakt z profesjonalnymi muzykami i instrumentami stanowi przyjazny bodziec w zrozumieniu jej przekazu.

  Formy warsztatów muzycznych:
  - koncerty "na żywo" połączone z teorią nt. rodzaju muzyki i wykorzystywanych instrumentów
  - prelekcje połączone z pokazem fragmentów koncertów, opery, filmu muzycznego
  - nauka gry na keyboardzie
  - warsztaty bębniarskie
 • Warsztaty wielokulturowe - Warsztaty mają na celu poznanie odmiennych kultur, religii i obyczajów krajów z najodleglejszych stron świata. Program realizujemy przy współpracy podróżników oraz w przeważającej większości poprzez bezpośrednią współpracę z Ambasadami. Tego typu przekaz jest bardziej interesującą formą poznawczą, ponieważ daje możliwość bezpośredniego poznania ludzi pochodzących z niemalże wszystkich stron świata, a wiedza, którą nasi podopieczni otrzymują jest na pewno w pełni wiarygodna. Oprócz wartości poznawczych uczymy tolerancji i szacunku dla odmienności kulturowych, rasowych i religijnych.

  Forma warsztatów:
  - zaproszeni goście: podróżnicy, przedstawiciele Ambasad - prezentacja ustna, quizy
  - pokaz slajdów, filmów, zdjęć
  - prezentacja przedmiotów użytkowych, kultu religijnego, strojów narodowych, instrumentów, biżuterii, itp.
  - prezentacja tańców narodowych i muzyki etnicznej
  - prezentacja połączona z degustacją potraw i napojów lokalnych
urlMattel Children's Foundation